Verwijzing en aanmelden volwassenen

U heeft voor behandeling altijd een recente verwijsbrief nodig van uw huisarts of behandelend specialist. Deze bepaalt aan de hand van de ernst van uw problematiek welke vorm van geestelijke gezondheidzorg u nodig heeft. De huisarts op behandelend specialist dient op uw verwijsbrief aan te geven voor welke zorg hij denkt dat u nodig heeft en waarom. Neem deze brief mee tijdens uw eerste consult.

 

Volwassenen kunnen ook digitaal aanmelden bij het Sociaal Psychiatrisch Zorg Bureau via 1 NP. Lees de tekst hieronder en volg vervolgens de stappen die u te zien krijgt wanneer u op de site van 1NP bent. Wanneer u op de knop Aanmelden klikt (hier rechtsboven aan de pagina) wordt u automatisch door gestuurd naar de websitepagina aanmelden van 1NP.

 

Wanneer u zich digitaal aanmeldt, dan wordt u gevraagd uw verwijsbrief te uploaden. Zorg dat u deze al heeft in gescand voordat u het aanmeldformulier opent. Mocht u nog geen verwijsbrief hebben, dan kunt u deze verwijsbrief voor volwassenen als voorbeeld meenemen naar uw huisarts.

 

Identificatieplicht

Om zorg vergoed te krijgen geldt er in Nederland een identificatieplicht. De identificatieplicht geldt voor alle zorg die wordt verleend in ziekenhuizen en poliklinieken, of specialistische zorg die in een zelfstandig behandelcentrum wordt gegeven. De identificatieplicht is bedoeld om fraude te voorkomen. Wanneer u zich via de website van 1nP aanmeldt, dient u het nummer van uw identiteitsbewijs in te vullen. Wanneer u voor uw eerste afspraak naar een 1nP zorgprofessional gaat, moet u uw (geldig) paspoort, een Europese identiteitskaart of een rijbewijs meenemen. Uw behandelaar zal hier naar vragen.

(bron. 1NP)


 Verwijzing en aanmelden kind & jeugd

 

Om kinderen en jeugd onder de 18 jaar aan te melden bij het Sociaal Psychiatrisch Zorgbureau is een verwijzing van de huisarts of behandelend specialist of jeugdprofessionals nodig. De ouder(s), en/of voogd(en), kunnen daarna contact met ons opnemen om hun kind(eren) aan te melden voor behandeling. 

Ook voor deze vorm van zorg geldt de identificatieplicht zoals hierboven beschreven staat.