Advisering, ondersteuning en consultering

Advisering

 

In de ggz kunnen zorg (processen) erg complex zijn. Het Sociaal Psychiatrisch Zorgbureau heeft veel kennis, jarenlange ervaring, expertise en bevoegdheid in huis m.b.t de geestelijke gezondheidzorg en wij bieden professionals in de geestelijke gezondheidzorg graag een ondersteunende en adviserende hand. 

 

Wij werken daarom samen met andere zorgprofessionals in de ggz zoals psychologen, huisartsen en professionals in ggz instellingen. Maar ook met gemeenten en overheid om vanuit expertise en bevoegdheid te adviseren, ondersteunen, en consulteren op allerlei gebieden binnen de geestelijke gezondheidzorg. 

Sociaal Psychiatrische Zorgbureau kan o.a. adviseren m.b.t.:

 • verwijzing
 • psychiatrisch en/of psychologisch onderzoek
 • diagnostiek
 • behandeling
 • farmacotherapie

Ondersteuning

Sociaal Psychiatrisch Zorg Bureau biedt ook ondersteuning aan in huisarts en psychologenpraktijken. Denk hierbij aan:

 • het opstellen van een verwijzing
 • het doen van psychiatrisch en psychologisch onderzoek
 • diagnostiek
 • farmacotherapie voor patiënten van niet voorschrijvende collega's (zoals psychologen)
 • wachtlijst overbruggende zorg
 • behandeling in het Pools
 • regie (hoofd) behandelaarschap

Consultering

Het is voor professionals in de geestelijke gezondheidzorg ook mogelijk om een collegiaal consultgesprek met ons aan te gaan. 

We hanteren hierbij een gelijkwaardige manier van gespreksvoering voor de werkvraag van de consultvrager. Het doel van een consultgesprek is om te streven naar de gemeenschappelijke belangen van de consultvrager en het Sociaal Psychiatrisch Zorgbureau als consultgever.

Het onderwerp c.q. de werkvraag van het collegiale consult kan heel divers zijn omdat ook de geestelijke gezondheid zorg uitgebreid en complex is. De terugkerende thema's in zowel het adviseren als ondersteunen zijn ook van toepassing op de collegiale consulten. Denk hierbij aan verwijzing, onderzoek diagnostiek, behandeling en therapieën.