AGB code BIG-registratie en Kvk- registratienummer

 

AGB-Code

 

De AGB-code staat voor Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners.

De code is nodig bij declaraties van geboden zorg.

Wie hebben een code nodig?

Iedere zorgverlener, praktijk of instelling heeft een unieke code,

de AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners). Bij een declaratie van de geboden zorgproces moet deze code opgeven worden. Zo controleert de zorgverzekeraar de declaraties van de zorgverleners.

Waar vind ik een AGB-code?

De code wordt landelijk gebruikt binnen het (elektronische) communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar. De AGB-code staat in het elektronische declaratiebericht of op een papieren nota. Op deze manier kan de zorgverzekeraar snel en efficiënt controleren van welke zorgverlener de declaratie afkomstig is en of de gegevens kloppen. Een correcte registratie in AGB is van belang voor een snelle afhandeling van de declaraties bij de zorgverzekeraars.

Ook Sociaal Psychiatrisch Zorgbureau heeft deze AGB-codes:

 

AGB-code: 91-50002 | Sociaal Psychiatrisch Zorgbureau BV.


AGB-code: 91-000010 | R.F.A.L. Le Doux | Verpleegkundig specialist GGZ


AGB-code:  91-000083 | A.Nowak | Verpleegkundig specialist GGZ


BIG-Registratie

 

Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. 

Een zorgverlener met een BIG-registratie mag de wettelijk beschermde beroepstitel gebruiken die bij het

beroep hoort. Daarnaast mogen artsen, geregistreerd-mondhygiënisten, klinisch technologen, physician assistants, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundig specialisten zelfstandig voorbehouden handelingen uitvoeren die bij hun beroep horen. En de zorgverlener mag starten met een specialistenopleiding.

Zorgverlener met een BIG-registratie vallen onder het medisch tuchtrecht. In het BIG-register kunt u zien

of uw zorgverlener bevoegd is zijn of haar beroep uit te oefenen volgens de eisen die in Nederland gelden.

Wilt u weten of uw zorgverlener bevoegd is om u te mogen helpen (dus o.a. het juiste  diploma heeft) ? 

Zoek uw zorgverlener dan op in het BIG-register. Dit kan op naam, maar ook op BIG-nummer.

Iedere zorgverlener heeft een persoonsgebonden BIG-nummer. 


Bij het Sociaal Psychiatrisch Zorgbureau hebben

Roy le Doux en Aleksandra Nowak  een BIG- code:

BIG-code: R.F.A.L. le Doux : 99045325230

BIG-code: A. Nowak : 89059623330


KvK registratienummer

Iedere onderneming en rechtspersoon in Nederland moet zich inschrijven in het Handelsregister. Kamer Van Koophandel is wettelijk verplicht de gegevens van bedrijven te registreren in het Handelsregister.

Registratie gegevens KvK:

 

Sociaal Psychiatrisch Zorgbureau BV

Hoofdvestiging: Bierensstraat 26, 4697 GE Sint-Annaland

KvK. nummer: 20149349

Vestigingsnummer: 000012021555