Privacy/gegevensbescherming

 

Vanaf het moment dat u het Sociaal Psychiatrisch Zorgbureau contacteert worden uw gegevens beschermd door medische geheimhouding en de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst.

 

Privacy wordt gewaarborgd doordat wij het, Sociaal Psychiatrisch Zorg Bureau, zich conformeert aan

'De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).'  Deze ligt aan de basis van al onze zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen.

Relatie tussen cliënt en zorgverlener

 

De WGBO gaat over de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is 'informed consent'. Dat wil zeggen dat wij alleen handelen wanneer wij uw expliciete toestemming hebben. 

 

Voor welke zorg geldt de WGBO?

De WGBO geldt voor onze medische onderzoeken en behandelingen en alle zorg die daarmee samenhangt. 

 

Vanaf welk moment is er een behandelingsovereenkomst?

Wij houden ons aan de WGBO vanaf het allereerste contact. 

 

Welke rechten heeft u als patiënt?

Volgens de WGBO heeft u bij ons recht op:
Het verkrijgen van begrijpelijke informatie over uw rechten. Ten alle tijden inzage in gegevens die wij over u hebben. Privacy en geheimhouding.

 

Welke plichten heeft u?

U bent verplicht om ons goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van uw problematiek. Met de juiste informatie kunnen wij sneller en beter een diagnose stellen en goede zorg verlenen.

 

Wanneer mogen wij ingrijpen zonder uw toestemming?

Wanneer er sprake is van een zeer ernstig toestandsbeeld waarbij u niet in staat bent uw eigen veiligheid of die van anderen te garanderen en er sprake is van levensbelang of het risico op ernstige schade kunnen wij volgens de Wet Verplichte GGZ soms zonder toestemming handelen. Bv uw huisarts informeren. Dit zullen slechts in zeer uitzonderlijke situaties doen en nooit zonder vooraf overleg met u. Een dergelijke ingreep gaat gepaard met een uitgebreide procedure onafhankelijk getoetst door psychiater en rechtbank. 

 

Informatie en advies over rechten in de zorg

Heeft u vragen over uw rechten in de zorg of wilt u advies op het gebied van zorg? Dan kunt u ook terecht bij het Adviespunt Zorgbelang. Wanneer u meer wilt weten over de wet WGBO vindt u via de knoppen hieronder meer informatie.