Voor verwijzers

 

Aanmelden

 

De ggz in Nederland kent momenteel lange wachtlijsten en wachttijden die zomaar op kunnen lopen tot een half jaar of langer. Het Sociaal Psychiatrisch Zorgbureau heeft geen wachtlijst omdat wij weinig bureaucratische rompslomp hebben. De administratieve last, de organisatie van de multidisciplinaire samenwerking in landelijke teams en de onderhandelingen met zorgverzekeraars en andere relevante administratieve taken wordt uitbesteed aan stichting 1NP. Zo combineert 1NP de voordelen van een groot netwerk met de kleinschaligheid van op elkaar afgestemde specialisten. 1NP verwerkt bijvoorbeeld ook de aanmeldingen, simpel en snel zonder moeilijke en onnodige administratieve processen. 1NP is een netwerkorganisatie die onderdeel is van de Parnassiagroep, en garandeert daarmee tevens hoogstaande kwaliteitsnormering. Op het gebied van de ggz voor kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar werken wij samen met het overkoepelend orgaan Stichting Inzet Voor Zorg.

 


Als verwijzer bepaalt u aan de hand van de ernst van het probleem welke vorm van geestelijke gezondheidszorg uw cliënt nodig heeft. Verwijst u voor behandeling naar ons dan is uw cliënt verzekerd van op de persoon afgestemde hoogwaardige psychische of psychiatrische behandeling.

Zo verwijst u

U geeft op uw verwijsbrief aan welke vorm van zorg uw cliënt nodig heeft. Het is van belang dat uw cliënt zich digitaal bij ons aanmeldt. Een voordeel van cliënten is dat zij bij 1nP zelf een regiebehandelaar kunnen kiezen en dat 1nP nagenoeg geen wachtlijsten kent.

Een format verwijsbrief die u kunt gebruiken als verwijzing vind u door hier te klikken op verwijsbrief.

Voor een correcte afhandeling van uw verwijzing moeten iig de volgende zaken vermeld staan op de verwijsbrief:

-  gegevens cliënt

- vermoede DSM- diagnose

- uw gegevens als verwijzer inclusief AGB-code

- uw handtekening

 


Verwijzen van kinderen onder de 18 jaar

 

Wij behandelen ook kinderen en jeugd onder de 18 jaar. De behandeling/therapie die we aanbieden aan kind en jeugd is voornamelijk farmacotherapie. Voor psychologische behandeling werken we nauw samen met kinder- en jeugd psychologen in de regio. 

 

Verwijzers die een kind(eren) onder de 18 jaar willen aanmelden bij het Sociaal Psychiatrisch Zorgbureau kunnen hiervoor rechtstreeks contact met ons opnemen.